Podrobnosti o Korutánsku 2023 nájdete v Oznamoch, časť Zahraničie!

OZNAM
Členovia MKST Prievidza, ktorí si zaplatili členské známky si ich môžu vo štvrtok U Sokola prevziať.
Kto sa chce stať členom MKST nech sa príde vo štvrtok prihlásiť a zaplatiť členské!

Dňa 7.3.1923 bol založený Odbor klubu československých turistov v Prievidzi.
V týchto dňoch si teda pripomíname 100 rokov organizovanej turistiky v regióne Prievidza

MKST PRIEVIDZA

Najbližšie akcie...
Počet návštevníkov:
Posledná úprava stránky:
Pohyb v prírode lieči!